മതാദ്ധ്യാപക പരീക്ഷ 2022

2022 മാർച്ച് 6, ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 12.30 വരെ അതാതു ഇടവകകളിൽ വച്ചു നടത്തുന്നു. 85% ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ് പരീക്ഷ മാർച്ച് 27, ഞായറാഴ്ച ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email