മതബോധന സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ

2022 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വചനം എൻറെ ജീവൻ V, VI, VIII, IX എന്നീ ക്ലാസ്സുകൾക്കും, സൺ‌ഡേ സ്കൂൾ മതബോധനം IV, VII ക്ലാസ്സുകൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നതായിരിക്കും . ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ മാർച്ച് 14 വരെയാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയേണ്ടത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട -Little Flower School , ചാലക്കുടി – S.H.School , മാള – St. Antony’s School എന്നീ മേഖലകളിലായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുക.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email