ജപമാലമാസാചാരം 2021

ജപമാലമാസമായ ഒക്ടോബര് 9 ശനി, 14 വ്യാഴം, 19 ചൊവ്വ, 27 ബുധൻ എന്നീ തീയതികളിലായി ജപമാലയിലെ വിവിധ രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോസ് വിദ്യാജ്യോതിയിൽ നിന്ന് അയച്ചുതരുന്നതാണ്. നിശയിക്കപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികൾ വീഡിയോ കണ്ടതിനുശേഷം മതബോധനക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ online വഴി വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് ജപമാല അർപ്പിക്കുന്നതിനു ക്രമീകരണം നടത്തുക

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email