ഗ്രേയ്സ് ഫെസ്റ്റ് 2022 – രൂപതതല ഉദ്‌ഘാടനം

ഗ്രേയ്‌സ് ഫെസ്റ്റ് 2022 ഏപ്രിൽ 11 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് അഭിവന്ദ്യ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ പിതാവ് നടവരമ്പ് സെന്റ് മേരീസ് അസംപ്ഷൻ ഇടവകയിൽ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ് .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email