കയ്യെഴുത്തു മാസിക മത്സരം

മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഈ വർഷം കയ്യെഴുത്തു മാസിക മത്സരം രൂപതയിൽനിന്നും നൽകുന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചു ഇടവകകളിൽ വച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത്. നവംബർ 28 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 2 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട10 കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കയ്യെഴുത്തു മാസിക തയാറാക്കി നവംബർ 29 തിങ്കളാഴ്ച 4 മണിക്ക് മുൻപ് വിദ്യാജ്യോതി മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽ ഏല്പിക്കണ്ടതാണ്. ഇതോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ പേര്, ജനനതിയ്യതി, ക്ലാസ്സ് എന്നിവയും തരേണ്ടതാണ്.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email