വിദ്യാജ്യോതി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപത വിശ്വാസപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ റൂബി ജൂബിലി ആഘോഷവും നവീകരിച്ച ചാപ്പലിന്റെ കുദാശ കർമ്മവും

ചാപ്പലിന്റെ കുദാശ കർമ്മം
റൂബി ജൂബിലി ഉദ്ഘടനം

നവംബർ 14 ആം തീയ്യതി ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്ക് അഭിവന്ദ്യ മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടൻ വിദ്യാജ്യോതിവിശ്വാസപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ റൂബി ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചു വിദ്യാജ്യോതിയിൽ നവീകരിച്ച ചാപ്പലിന്റെ കുദാശകർമ്മം നടത്തി വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ചു . തുടർന്ന് നടത്തിയ മീറ്റിംഗിൽ അഭിവന്ദ്യ പിതാവും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും കൂടി നിലവിളക്കു തെളിയിച്ചു ഉദ്ഘടന സമ്മേളനവും ,ജൂബിലി തിരി തെളിയിച്ചു റൂബി ജൂബിലി ഉദ്ഘടനം നടത്തി .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email