ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം – 2021

ഡിസംബർ 18 ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് വിദ്യാജ്യോതിയിൽ വച്ചു മോൺ. ജോസ് മഞ്ഞളിയച്ചൻ കേക്ക് മുറിച്ചു ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം നടത്തി . വിദ്യാജ്യോതി കുടുംബം , ആനിമേറ്റേഴ്‌സ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു .

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email