ഗ്രേയ്‌സ്‌ഫെസ്റ്റ് 2022

2022 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് . എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഗ്രേയ്‌സ്‌ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണെ. ഗ്രേയ്സ് ഫെസ്റ്റോടുകൂടിയാണ് വിശ്യാസപരിശീലനം അദ്ധ്യയനവർഷം സമാപിക്കുന്നത് .

സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ

സൺ‌ഡേ സ്കൂൾ IV, VII വചനം എന്റെ ജീവൻ V, VI, VIII, IX എന്നീ ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 7 – ന് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട , ചാലക്കുടി , മാള എന്നീ സോണുകളിൽവച്ചു നടത്തുന്നതായിരിക്കും .

ക്രേദോ മതാദ്ധ്യാപക സംഗമം

വിദ്യാജ്യോതി വിശ്യാസപരിശീലനകേന്ദത്തിന്റെ റൂബി ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ചു ഒരുക്കുന്ന ‘ക്രേദോ’ ജനുവരി 9 ഞായറാഴ്ച V, VI, VII ക്ലാസ്സുകളിലെ അദ്ധ്യാപകർക്ക് കൊടകര സഹൃദയ ക്യാമ്പസിൽവച്ചു നടത്തുന്നതായിരിക്കും . ഓരോ മതബോധന യൂണിറ്റുകളിലും സബ്സ്റ്റിട്യൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകർക്കും താല്പര്യമുള്ള പ്രധാനദ്ധ്യാപകർക്കും ജനുവരി 2 , 9 എന്നീ തിയ്യതികൾ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തെ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ് .

മതബോധന വാർഷിക പരീക്ഷ

2022 ഫെബ്രുവരി 13 , 20 , 27 എന്നീ തീയതികളിൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ 4 മണിവരെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. X, XI, XII – ഫെബ്രുവരി 13 ഞായർVI, VII, VIII, IX – ഫെബ്രുവരി 20 ഞായർI, II, III, IV, V – ഫെബ്രുവരി 27 ഞായർ NB: X, XII ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികളുടെ ഹാൾടിക്കറ്റ് വിദ്യാജ്യോതി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിരിക്കും .

പ്രധാനദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം

2022 ഫെബ്രുവരി 12 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 മണിവരെ വിദ്യാജ്യോതി മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽവച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.എല്ലാ വാർഷീക പരീക്ഷകളുടെയും ചോദ്യപേപ്പറുകൾ അന്നേദിവസം കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് .പ്രസ്തുത മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർക്കുപകരം ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അദ്ധ്യാപകരെ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. .

Mission Quest 2022

സിറോ മലബാർ മിഷൻ ഓഫീസും മതബോധന കമ്മീഷനും സംയുക്തമായി ജനുവരി 9 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ ഓൺലൈൻ മുഖാന്തിരം നടത്തുന്നു .

മതാദ്ധ്യാപക പരീക്ഷ

മതാദ്ധ്യാപക പരീക്ഷക്കുള്ള ഓൺലൈൻ റെജിസ്ട്രേഷൻ ഡിസംബർ 20 ന് ആരംഭിച്ചു ജനുവരി 20 ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ് . പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് പേജ് 1 മുതൽ 107 വരെയായിരിക്കും . എന്നിരുന്നാലുംപരീക്ഷക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പേജ് 55 മുതൽ 107 വരെയുള്ള ഭാഗത്തുനിന്നേ ഉണ്ടാകൂ .

കയ്യെഴുത്തു മാസിക മത്സരം

മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഈ വർഷം കയ്യെഴുത്തു മാസിക മത്സരം രൂപതയിൽനിന്നും നൽകുന്ന മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചു ഇടവകകളിൽ വച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത്. നവംബർ 28 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു 2 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട10 കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ചു കയ്യെഴുത്തു മാസിക തയാറാക്കി നവംബർ 29 തിങ്കളാഴ്ച 4 മണിക്ക് മുൻപ് വിദ്യാജ്യോതി മതബോധന കേന്ദ്രത്തിൽ ഏല്പിക്കണ്ടതാണ്. ഇതോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളുടെ പേര്, ജനനതിയ്യതി, ക്ലാസ്സ് എന്നിവയും തരേണ്ടതാണ്.

Std X,XII വാർഷീക പരീക്ഷ രജിസ്‌ട്രേഷൻ

Std X,XII വാർഷീക പരീക്ഷക്ക്‌ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നവംബർ 1 മുതൽ 30 വരെ. രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് ഒരുകുട്ടിക്ക് 20 രൂപ വീതവും രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പ്രിൻറ്കോപ്പിയും വിദ്യാജ്യോതിയിൽ ഏല്പിക്കണ്ടതാണ്. Mentally Challenged ആയ കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയേണ്ടതില്ല. പകരം ആ കുട്ടികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ Lette Pad-ൽ എഴുതി വികാരിയച്ചന്റെ ഒപ്പോടുകൂടി ഡിസംബർ 15 നു മുൻപ് വിദ്യാജ്യോതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കണ്ടതാണ്.