മതാദ്ധ്യാപക പരീക്ഷ 2021 – ഗ്രേഡ് ലിസ്റ്റ്

മതാദ്ധ്യാപക പരീക്ഷയില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും ‘O’ Grade , ‘A+’ Grade നേടിയവര്‍ക്കും അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email