പ്രധാന അദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം – ജൂലൈ 17, 2021

ജൂലൈ 17-ാം തിയ്യതി ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ 2.30 വരെ പ്രധാന അദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം വിദ്യാജ്യോതിയില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email