അഭിവന്ദ്യ മാര്‍ ജെയിംസ് പഴയാറ്റില്‍ പിതാവിന്‍റെ 5-ാം ചരമ വാര്‍ഷികം – ജൂലൈ 10,2021

ജൂലൈ 10-ാം തിയ്യതി അഭിവന്ദ്യ മാര്‍ ജെയിംസ്  പഴയാറ്റില്‍ പിതാവിന്‍റെ 5-ാം ചരമ വാര്‍ഷികം. ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email